Kuuleva Sydän logo

Motivoidaan ja
rakennetaan
luottamusta!

Ammatillinen tukihenkilötoiminta
lapsille ja nuorille

Palvelu on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun asiakkaita tai muutoin aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa. Ammatillinen tukihenkilö on vankasti kouluttautunut sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, jolla on työkokemusta lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä. Toiminta on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sitä toteutetaan yhteistyössä sekä lapsen/nuoren perheen että muiden tärkeiden verkostojen
kanssa. Tavoitteita tarkistetaan säännöllisesti ja muokataan tarpeen mukaan. Työskentely dokumentoidaan ja siitä tehdään yhteenveto
palvelun ostajalle.

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on, että asiakkaana oleva lapsi tai nuori saa apua ja tukea eri elämäntilanteissa sekä positiivisia kokemuksia yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta. Tukihenkilöllä on monenlaisia rooleja tuettavan elämässä. Tukihenkilö voi olla elämän ja arjen opettaja, rajojen asettaja tai ihmissuhdeosaaja.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta sisältää nuoren hyvinvoinnin kartoituksen ja työskentelyn tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja nuoren positiivisia toimintamalleja omassa lähiympäristössään. Yrityksemme tukihenkilötoiminta perustuu ratkaisukeskeisyyteen, jonka tarkoituksena on lapsen ja nuoren ainutlaatuisuuden näkeminen myönteisessä valossa, omien vahvuuksien löytäminen sekä voimavarojen vahvistaminen, jotta asiakas oppii toiminaan omassa arjessaan paremmin ja pienin askelin kohti tulevaisuutta.
Työskentelymme tärkeimpänä asiana pidämme tukihenkilön ja asiakkaan välistä avointa vuorovaikutussuhdetta ja luottamuksen syntymistä. Asiakkaalle rakennetaan yksilöllinen ohjelma tapaamisille. Ensimmäinen käynti on aina tutustumiskäynti, ja tapaamisten kesto sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ammatillista tukihenkilötyötä tehdään pääsääntöisesti asiakkaiden kotona sekä elinympäristössä ja verkostoissa Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueella.

Mikäli teillä heräsi tarvetta ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta, olkaa rohkeasti yhteydessä. Pohditaan yhdessä, kuinka voisimme auttaa lasta tai nuorta. Tarkemmat sopimukset tehdään yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta vastaa tällä hetkellä sairaanhoitaja Henna-Riikka Hiltunen. Hänellä on vahvaa osaamista lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä mm. erikoissairaanhoidossa, lastensuojelussa ja perheneuvolassa.

Kohtaamme jokaisen ainutlaatuisena yksilönä ja teemme työtä suurella sydämellä.

Ammatillinen tukihenkilö voi auttaa esimerkiksi
seuraavissa asioissa:

- Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen ja vahvistaminen
- Neurologisten haasteiden ymmärtäminen
- Psykiatristen haasteiden tunnistaminen, hoitoonohjaus
ja hoidon tukeminen
- Harrastustoimintaan tukeminen ja mielekkään tekemi-
sen löytäminen
- Vuorokausirytmin löytäminen
- Omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen löytäminen
- Turvallisena ja luottamuksellisena aikuisena toimiminen
- Koulunkäynnin tukeminen ja opiskeluun ohjaaminen
- Arjen asioiden tukeminen ja harjoittelu

Kaikki lapset ja nuoret tarvitsevat hieman apua,
hieman toivoa ja jonkun, joka uskoo heihin.
© 2024 Kuuleva Sydän. Visuaalinen ilme ja brändi Woimakuva Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram