Kuuleva Sydän logo

Ratkaisukeskeinen
lyhytterapia

Olipa asiasi iso tai pieni, voi yksikin oivallus auttaa sinua selkeyttämään ajatuksiasi.

Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole psykoterapiaa vaan psykososiaalista ennaltaehkäisevää keskusteluapua. Lyhytterapiaa voidaan myös hyödyntää väliaikaisena terapia-apuna etsittäessä sopivaa psykoterapeuttia. Lyhytterapiassa on samoja piirteitä kuin psykoterapiassa, ja ne molemmat perustuvat luottamukselliseen ja vuorovaikutukselliseen prosessiin asiakkaan ja hoitavan henkilön välillä. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erinomaisesti erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja solmukohtiin, mutta siitä hyötyvät myös esimerkiksi masentuneet tai ahdistuneet. Käynnillä voidaan käsitellä niin surua, parisuhdetta, vanhemmuutta, uupumusta kuin työhön ja opiskeluun liittyviä haasteitakin. Lyhytterapiaan tulon syy ei tarvitse olla iso: riittää, että olet avoin käymään läpi mielen päällä olevia asioita ja että sinulla on ennen kaikkea oma tahto muutokseen.
Lyhytterapialla tarkoitetaan yleensä terapiaa, jossa on selvä rakenne ja määrätty tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista keskittyä yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin ja jotka arjessa jo toimivat. Voimavarakeskeisyys syntyy siitä, että toimivia asioita pyritään lisäämään ihmisen elämässä. Ratkaisukeskeiselle terapialle on ainutlaatuista se, että se keskittyy ratkaisuihin, ei niinkään itse ongelmaan ja sen syntyyn, menneisyyttä kuitenkaan väheksymättä. Vaikeuksien sijaan fokus on nykytilanteessa ja tulevaisuuden tavoitteissa, painopisteenä halutun muutoksen käynnistäminen. Työskentelylle asetetaan aina selkeitä tavoitteita. Lyhytterapiassa kaikkia asioita ei yritetä selvittää kerralla, vaan prosessin aikana keskitytään yhteen tai kahteen rajattuun ongelmaan/tavoitteeseen.

Elä jää yksin
tunteittesi ja
ajatuksiesi
kanssa.

Meillä tulet nähdyksi ja kuuluksi juuri sellaisena kuin olet!

Kenelle?
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii kaiken ikäisille lapsista ikäihmisiin. Voit tulla vastaanotolle yksin, parina tai perheenä. Lyhytterapiaan ei tarvita lähetettä tai diagnoosia eikä se ole Kela-korvattavaa. Lyhytterapia sopii lieviin
mielenterveysongelmiin ja elämänkriiseihin, mutta yksittäisenä hoitomuotona se ei sovellu vakavimpiin ja pitkittyneisiin mielenterveysongelmiin. Keskustele aina lääkärisi kanssa sopivasta hoitomuodosta. Mikäli lyhytterapian aikana huomataan, ettei lyhytterapia yksin riitä, ohjaa terapeuttisi sinut eteenpäin lääkärille
tai psykoterapiaan.

Vastaanotolle
saat tulla sellaisena
kuin olet!

Kuinka työskennellään?
Palvelun lähtökohtana on aina asiakkaan yksilöllinen tarve, jonka perusteella laaditaan yhdessä palvelusopimus. Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei ole varsinaisesti ennalta määrättyä pituutta, vaan käyntien määrä sovitaan
yhdessä asiakkaan kanssa ja tilanteen mukaan. Lyhytterapialla tarkoitetaan 1–25 kerran
(tai tarvittaessa myös pidempää) prosessia, mutta monesti 3–5 käyntikertaakin voi riittää auttamaan eteenpäin. Yhden käynnin pituus on tavallisesti 60–90 minuuttia. Tarvittaessa
asiakas voi aina palata uudelleen terapeutille esim. tarkistuskäynnille jonkin ajan kuluttua.

Työskentely voi olla keskustelua, liikettä, taidetta tai toiminnallisia menetelmiä. Näin ollen lyhytterapiaa voi tarjota hyvin monenlaisissa toimintaympäristöissä kuten esimerkiksi kävelyterapiana, etänä tai lähitapaamisilla toimistolla tai asiakkaan kotona. Työskentelymenetelmät sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa ja käynnit perustuvat täysin luottamukselliseen ja eettiseen terapiasuhteeseen.

Henkilötietoja käsitellään laillisesti, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Me emme kirjaa käyntien sisältöä sähköiseen tietojärjestelmään tai Omakantaan. Muistiinpanoja tehdään vain työnohjauksellisesta näkökulmasta ja manuaalisiin asiakasasiakirjoihin merkitään asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Yksilöllisiä kohtaamisia
ja aitoa läsnäoloa!

Ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta apua ajatusten selvittelyyn!

Tyypilliset syyt hakeutua ratkaisukeskeiseen
lyhytterapiaan voi olla
- jokin ongelma/kriisi elämässä, mihin et löydä vastausta
- jokin vastoinkäyminen elämässä, johon koet jumittuneesi,
esim. avioero
- jokin ajattelutapa, toiminta tai tunnetila, joka kiertää
kehää ja häiritsee arkeasi
- koet tarvitsevasi apua sosiaalisista tilanteista
selviytymiseen tai työssä/koulussa jaksamiseen
- koet olosi stressaantuneeksi, toivottomaksi, saamattomaksi,
alavireiseksi, ahdistuneeksi tai masentuneeksi
- koet haasteita itsetunnon tai itsemyötätunnon suhteen
- koet olevasi yksinäinen, eikä sinulla ole ketään, kenelle
voisit puhua luottamuksellisesti. Kaipaat ihmistä,
joka osaisi esittää Sinulle juuri oikeat kysymykset.
- tulevaisuus mietityttää ja pelottaa
- pohdit omia arvojasi: elätkö omien arvojesi mukaisesti,
vai jonkun toisen?
- jonotat psykoterapiaan, mutta kaipaat keskusteluapua jo
odottaessasi paikkaa.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian hinta

Yksilöterapia:
70 e / 60 min (vastaanotto ja etäyhteys)
90 e / 90 min (vastaanotto ja etäyhteys)
(arvonlisävero 0 %, ei Kela-korvausta )

Parit/perheet:
120 e/ 90 min (vain lähitapaaminen)

Maksuehdot
Kotikäyntiin lisätään 10 €/ kertalisä (sisältää kilometrit 15 km säteellä vastaanotolta).
Kotikäynnit vain erityistapauksissa ja ne sovitaan aina erikseen.

Maksutapana on sähköpostiin lähetettävä lasku käynnin jälkeen. Maksuaikaa laskun
suorittamiseen on 7 vuorokautta. Maksun voi suorittaa myös käynnin yhteydessä
käteisellä. Peruuttamattomasta tai alle 24 h sisällä peruutetusta ajasta veloitamme
täyden istunnon hinnan.

Maksuvälineenä käy myös Epassi (hyvinvointi). Huom! Epassin hyvinvointietu on tarkoitettu terveys- ja hyvinvointipalveluihin, joten tarkistathan sovelluksestasi etukäteen, että tämä palvelutyyppi sisältyy Epassiisi. Epassi on henkilökohtainen etu eikä sillä voi ostaa lahjakortteja.  

Ota rohkeasti yhteyttä, jos tunnet, että lyhytterapia voisi auttaa Sinua!
Voit myös varata veloituksetta 30 minuutin tutustumiskäynnin, jonka aikana voidaan miettiä yhdessä, olisiko lyhytterapiasta apua juuri Sinulle.

Yrityksellämme on Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä lupa yksityisen terveydenhuollon palvelun antamiseen (sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, etäpalvelut ja kotikäynnit) ja se kuuluu myös yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin.
© 2024 Kuuleva Sydän. Visuaalinen ilme ja brändi Woimakuva Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram