Kuuleva Sydän logo

Henna-Riikka on tasavertainen kanssakulkija terapiaprosessin aikana

Terapeuttisi

Ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta vastaa sairaanhoitaja Henna-Riikka Hiltunen. Hän on suorittanut sairaanhoitajan ylemmän AMK-tutkinnon sekä ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus (yhteensä 50 op) sisälsi
psykoterapeuttiset valmiudet -osion, jonka painopiste on ihmisen kasvussa ja kehityksessä, psykiatrian diagnostiikassa sekä psykoterapioiden erilaisissa teoreettisissa viitekehyksissä ja työmenetelmissä. Koulutukseen sisältyi myös 100 tuntia asiakastyötä, työnohjausta sekä lopputyö. Koulutus oli suunniteltu ja toteutettu Valviran vaatimusten mukaisesti.

Terapeuttina Henna-Riikka on lämminhenkinen ja aina aidosti läsnä juuri Sinun huolillesi. Hän on tasavertainen kanssakulkija terapiaprosessin aikana. Hän ei anna sinulle suoria vastauksia, mutta ohjaa ja auttaa sinua lempeästi löytämään oikeat ratkaisut ja keinot elämän aallokoissa.

Henna-Riikan mielestä elämässä ei ole sellaista isoa tai pientä asiaa, mitä ei kannattaisi purkaa mielen päältä pois, mikäli se alkaa vaivata ja saada yliotteen arjessasi tai koko elämässäsi. Kaikissa terapiaprosesseissa kuitenkin itse asiakas tekee suurimman työn oman elämänsä suhteen. Vastaanotolla sinun ei tarvitse kokea häpeää mistään asiasta, sillä myös Henna-Riikka on elämässään joutunut kohtaamaan vaikeita asioita. Tämän vuoksi hän osaa asettua aidosti asiakkaan asemaan.
Henna-Riikalla on työkokemusta monenlaisista asiakkaista ja heidän elämäntilanteistaan. Hänen työuransa koostuu monipuolisista sairaanhoidon tehtävistä sekä julkisen että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa. Taitoja löytyy niin somatiikan kuin myös psykiatrian sekä lastensuojelun osa-alueilta.

Henna-Riikan tehdyt opinnäytetyöt:

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (2022): Ratkaisukeskeiset menetelmät lasten ja nuorten ammatillisessa tukihenkilötyössä - kirjallisuuskatsaus.

Sairaanhoitaja ylempi AMK (2016): Hoitohenkilökunnan osaamisen kehittäminen lapsen ja nuoren surun tukijana asiantuntijayhteistyön avulla.

Sairaanhoitaja AMK (2010): Pariskunnan koeputkihedelmöityshoidon (IVF) ohjauksen kehittäminen – audiovisuaalinen ohjausmateriaali koeputkihedelmöityksestä.
© 2024 Kuuleva Sydän. Visuaalinen ilme ja brändi Woimakuva Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram